Modelářské letiště leží u obce Syrovice na jih od Brna. Jeho vznik byl vynucen zrušením modelářské plochy v Rajhradě - Holasicích, kterou jsme používali od jara roku 2006 do jara roku 2010. Před rokem 2006 jsme používali oblíbenou modelářskou plochu na starém letišti Brno - Slatina, která byla postupně zastavěna průmyslovou zónou Černovická terasa. Na jaře roku 2010 byla nová plocha upravena a zasazena tráva. Travnatá plocha je pravidelně udržována. Letiště je určeno výhradně pro členy Klubu leteckých modelářů Brno. Ostatní modeláři mohou modelářské letiště používat jen po dohodě s členem klubu a po uhrazení jednorázového poplatku za užití klubového letiště pro nečlena klubu dle aktuálního sazebníku, který je uveden v informacích o klubu.
Poloha na mapě Družicová fotografie Letecké foto (prosinec 2018) Letecké foto (prosinec 2018)
Letecké foto (prosinec 2018) Letecké foto (prosinec 2018) Letecké foto (červenec 2023)  
 
Deklarace o provozu

Chování modelářů na letišti se řídí provozním řádem. Provozní řád je dokument schvalovaný valnou hromadou KLM Brno a stanovuje pravidla chování, provozu a dodržování bezpečnosti modelů v prostorech a na modelářském letišti KLM Brno. Provozní řád je součástí stanov KLM Brno. Platnost je neomezená, končí schválením nového znění valnou hromadou.
Provozní řád modelářského letiště Syrovice:
1. Provozní doba je od 8:00 do 20:00 hodin.
2. Létání s modely se spalovacím motorem je povoleno pouze v době pondělí až pátek od 8:00 do 20:00 hod., v sobotu od 9:30 do 11:00 hod. a od 13:00 do 19:00 hod. a v neděli od 13:00 do 19:00 hod..
3. Při provozu modelu má modelář vždy jako hlavní zásadu zajištění bezpečnosti provozu na letišti.
4. Zaparkovat vozidlo je třeba na místě k tomu určeném (viz. schématický náčrt letiště).
5. Za provoz modelu a jeho případné následky je plně odpovědný jeho pilot. Způsobí-li někdo škodu nebo újmu na zdraví, je povinen nést její následky. Za osoby mladší 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce.
6. Provoz na modelářském letišti nesmí v žádném případě omezit či ohrozit letecký provoz. V případě, že se k prostoru modelářského letiště blíží letoun, je pilot modelu povinen okamžitě přistát a model odstranit z plochy letiště. Pokud to není vzhledem k situaci možné, je pilot povinen odlétnout s modelem mimo dráhu pohybu letounu směrem ven z letiště.
7. Zakazuje se létat každému, kdo nevlastní oficiální členskou nebo jednorázovou visačku (vstupenku) s číslem kanálu.
8. Před létáním je nutno prověřit u ostatních pilotů, zda používaný kanál není již obsazen. Pokud ano, dohodnout se, jak bude provedeno střídání na na stejném kanálu.
9. Na stojan se musí umístit oficiální nebo jednorázová visačka s používaným kanálem. Druhá visačka se umístí viditelně na oděv.
10. Pokud není provedeno výše uvedené, nesmí se zapínat vysílač.
11. Zvolá-li někdo z pilotů, že je rušen, okamžitě vypnout vysílač (pokud je pilot na zemi a nevznikne tím jiné nebezpečí).
12. Pokud již někdo léta, oznámit úmysl vzlétnout a domluvit se, ve kterých místech bude kdo létat (nevzlétat ostatním za zády).
13. Létá vždy jen jeden pilot - právo prvního na ploše. Pokud chce létat současně i někdo jiný, musí se s prvním domluvit, v kterých místech budou létat. Pokud první pilot nebude souhlasit se současným létáním, musí toto druzí respektovat.
14. Zakazuje se létat nad: areálem u letiště, zaparkovanými automobily, ostatními piloty, veřejnými komunikacemi, přihlížejícími, zakázanými plochami dle nákresu.
15. Zakazuje se létat pod vlivem alkoholu a návykových látek (drog).
16. Při letu se nesmí ohrožovat ostatní letadla.
17. Pokud je ve vzduchu více letadel, tak úmysl přistát nebo prolétat nad dráhou ohlásit ostatním.
18. Je třeba zachovávat pořádek. Odpadky, zbytky modelů, nepoužitelné součástky atd. vždy odvézt s sebou.
19. Nedopalky z cigaret a drobný odpad odhazovat do koše, nikoliv na plochu letiště či do okolí..
20. Zakazuje se volné pobíhání psů (a jiných domácích zvířat), musí být vždy uvázáni. Majitel odpovídá za odstranění exkrementů z ploch a za škody způsobené psem.
21. Zákaz trhání ovoce a ostatních zemědělských plodin ze sousedních pozemků.
22. Účastník provozu odpovídá za případné hosty nebo doprovod.
23. Přihlížející a doprovod nesmí vstupovat na plochu letiště, která je určena pro start a přistání modelů, sahat na modely, překračovat modely (nutno obejít).
24. Při nedodržení výše uvedených pravidel je oprávněn člen KLM Brno vykázat modeláře nečlena z plochy. Pokud pravidla porušuje člen klubu, může být vykázán správcem letiště. Opakované nebo hrubé porušování provozního řádu KLM Brno může vést k vyloučení člena z klubu.

Blízkost ochraného pásma CTR Tuřanského letiště

Letecké foto (květen 2011) Letecké foto (květen 2011) Letecké foto (květen 2011) Letecké video (duben 2017)

Panoramatický výhled na modelářské letiště v Syrovicích (podzim 2013)

Panoramatický pohled na staré modelářské letiště v Rajhradě - Holasicích

Letecké fotografie starého modelářského letiště v Rajhradě - Holasicích (provozováno 2006 -2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006-24 Pavel Šíma