Klub leteckých modelářů Brno, z.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů a jejich příznivců. Spojuje nás krásný koníček - modelářství - konstrukce a stavba RC (rádiem ovládaných) modelů letadel a vrtulníků a létání s nimi.

Název sdružení: Klub leteckých modelářů Brno, z.s. (dále jen KLM Brno)

Sídlo sdružení: Čejkovická 4, 628 00 Brno (sdružení má celorepublikovou působnost)

E-mail: klmbrno@gmail.com

Předseda: Radovan Rája

Místopředsedové: Jan Matras, Milan Hanzl

Pokladník: Stanislav Stulír

Správce letiště: Martin Bara

Členové: seznam na www stránce Piloti

Bankovní účet (pro zasílání členských příspěvků): číslo účtu 2901882708, banka 2010 (Fio banka)

IČO: 270 52 109

Klubové dokumenty: Stanovy platné do 12.6.2010, Stanovy - dodatek č.1, Stanovy platné od 12.6.2010, Zápis z 1. valné hromady, Zápis z 2. valné hromady, Zápis z 3. valné hromady, Zápis z 4. valné hromady, Zápis z 5. valné hromady, Zápis z 6. valné hromady, Zápis ze schůze předsednictva 10.1.2012, Zápis ze schůze předsednictva 14.1.2013, Zápis z 7. valné hromady, Zápis z 8. valné hromady, Zápis z 9. valné hromady, Zápis z 10 valné hromady, Zápis z 11. valné hromady, Stanovy platné od 1.1.2017, Zápis z 12. valné hromady, Zápis z 13. valné hromady, Zápis z 14. valné hromady, Zápis z 15. valné hromady, Zápis z 16. valné hromady

Registrace klubu ÚCL, Deklarace o provozu, Vyhláška ÚCL, Prováděcí opatření ÚCL v odbobí 1.1.2023 až 31.12.2023

* Pokud jste ztratili heslo k otevření dokumentů, obraťte se na webmastera, heslo bude členům zasláno obratem e-mailem.

Sazebník pro kalendářní rok (sezónu) 2023 schválený valnou hromadou dne 24. února 2023

Sazebník je dokument schvalovaný valnou hromadou a stanovuje výši členských příspěvků na daný kalendářní rok, resp. období mezi jednotlivými schůzemi valné hromady KLM Brno.

 
Příspěvky / poplatky
Členský příspěvek 2.000 Kč
Vstupní poplatek pro přijetí nového člena 1.500 Kč
Uhrazení členského příspěvku / poplatku poplatku nejpozději do 31. března 2023
Děti členů neplatí členské příspěvky ani vstupní poplatky.  
Brigádnická povinnost
Počet odpracovaných hodin na jednoho člena dobrovolně
Jednorázový poplatek za užití letiště KLM Brno pro nečlena *  
Mládež do 15 let, studenti v denním studiu a důchodci 250 Kč na 1 den
Ostatní 400 Kč na 1 den

* Nezahrnuje případné škody, újmu na zdraví vzniklé jeho činností. Veškeré škody uhradí nečlen. Platba musí být provedena oproti vydání jednorázové vstupenky (visačky s kanálem a vyznačeným datem). Výdej vstupenky, může provést pouze člen předsednictva, pokladník nebo správce letiště. Neplatí pro hosty, pozvané členem klubu.

Registrace Úřadu pro civilní letectví v souladu s čl. 14 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947

Registrační číslo CZElvtfwer01xn75

Všechny modely členů klubu, které jsou provozovány na klubovém letišti, musí být označeny registračním číslem výše (Modely je třeba kromě registračního čísla doplnit osobním číslem člena klubu - viz. stránka Piloti. Model musí být tedy označen: registrační číslo (QR kód) + osobní číslo člena klubu) nebo vlastním registračním číslem (pokud má provozovatel modelu svoji vlastní registraci). Registrace klubu ve formátu pdf.

Pojištění klubu

Klub nemá uzavřenu pojistnou smlouvu. Každý člen si vyřídí pojištění sám na své vlastní náklady dle svého vlastního uvážení. Odpovědnost za škody způsobené provozem RC modelu nese každý člen sám za sebe (pojistku lze sjednat např. na stránce CMMA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006-23 Pavel Šíma